Główne punkty planu Kremla wobec Estonii

2022

Sfery polityczna, wojskowa i obronna

 • Przeciwdziałanie wysiłkom strony estońskiej na rzecz promowania separatyzmu narodów ugrofińskich w regionach Rosji
 • Wspieranie prorosyjskich nastrojów wśród elit politycznych i wojskowych oraz ludności Republiki Estonii
 • Sprzeciw wobec militaryzacji Estonii przez NATO

Sfera socjalna

 • Tworzenie sieci prokremlowskich organizacji pozarządowych i organizacji pozarządowych w sferze socjalnej
 • Promocja kultury rosyjskiej
 • Szersza obecność kultury rosyjskiej, praca z dziećmi i młodzieżą

Handel i gospodarka

 • Przyciąganie estońskich inwestycji do rosyjskich regionów przygranicznych
 • Przyciąganie estońskich technologii do obszarów, którymi interesuje się Rosja, na przykład w zakresie łupków naftowych i zielonej energii
2025

Sfery polityczna, wojskowa i obronna

 • Kształtowanie estońskiej opinii publicznej w sprawie niepożądanej obecności NATO
 • Zaangażowanie estońskiego przywództwa w sprawy z agendy dwustronnej
 • Stworzenie silnych prorosyjskich grup nacisku w estońskich elitach politycznych, wojskowych i biznesowych

Sfera socjalna

 • Tworzenie korzystnego klimatu informacyjnego wokół Rosji
 • Dotarcie do przedstawicieli kultury i społeczeństwa obywatelskiego pragnących poprawić stosunki z Rosją
 • Poszerzenie rosyjskich wpływów kulturalnych i społecznych

Handel i gospodarka

 • Zwiększenie udziału rosyjskiego eksportu
 • Przyciągnięcie estońskich inwestycji do gospodarki rosyjskiej
 • Poprawa połączeń między estońskimi i rosyjskimi regionami przygranicznymi
2030

Sfery polityczna, wojskowa i obronna

 • Wspieranie i wzmacnianiei prorosyjskich grup nacisku w estońskich elitach politycznych, wojskowych i biznesowych
 • Odbudowa stosunków między Estonią a Rosją

Sfera socjalna

 • Wzmocnienie pozycji rosyjskich mediów i zwiększenie wpływu mediów
 • Ochrona zabytków, wspólne podejście do interpretacji przeszłości historycznej
 • Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, finansowego, prawnego i informacyjnego dla prorosyjskich organizacji pozarządowych i NGO

Handel i gospodarka

 • Zacieśnianie współpracy w interesie Rosji i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
 • Przyciąganie estońskich inwestycji do regionów rosyjskich
 • Pełnowymiarowa współpraca handlowa i gospodarcza

Засекреченный партнер

Как доверенное лицо Геннадия Тимченко помогает другу Путина вести бизнес в обход санкций

Митинг под прикрытием

Российские власти организовали акции протеста в Европе, чтобы поссорить Турцию, ЕС и Украину

«Хайль Петрович»​

История Дмитрия Уткина — человека, который подарил группе «Вагнера» название

Сага о «Сургуте»

Как друзья Владимира Путина контролируют одну из крупнейших нефтяных компаний России

Кувалда «Вагнера»

Центр «Досье» выяснил имена головорезов из ЧВК, которые пытали, убили и расчленили сирийца в 2017 году

Миллиарды для Алины

Друзья Владимира Путина заработали 32 млрд рублей на перепродаже акций «Согаза». Деньги пошли на покупку телеканалов для «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой

Генералы песчаных пляжей

Что может связывать Виктора Золотова, поставщика капусты для Росгвардии и красивых девушек с Сейшельскими островами

Двуликий Ян

Центр «Досье» нашел одного из самых разыскиваемых преступников — в Москве и под другим именем

From Munich to Moscow

The inside story of how fugitive Wirecard COO Jan Marsalek fled from a 2 billion euro corruption saga in Germany and wound up living under state protection in Russia

Дачные миллиарды

Элитные участки под Петербургом десятилетиями продаются за бесценок, покупатели — чиновники и бюджетники

Игра в одни заборы

Какую выгоду получит от миграционного кризиса Кремль и кому грозят санкции

Зачем Ян Марсалек был нужен ГРУ?

Один из самых разыскиваемых в мире мошенников был связан с ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке, а также со спецслужбами нескольких стран — в том числе и России

Итоговый доклад Центра «Досье» об обстоятельствах убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР 30 июля 2018 года

Итоговый доклад Центра «Досье» об обстоятельствах убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР See English version Обновление от 25.10.2019  30 июля 2019